Tagged

Blog

Chia sẻ về nghề nhân sự - Trải nghiệm thực tế trong nghề - Kiến thức pháp luật - Các kỹ năng cần có - Xu hướng thị trường

Lao động nước ngoài cần chuẩn bị gì để cập nhật thẻ tạm trú khi làm lại passport?/ what document should you prepare for update temporary residence card when you make new passport?
Blog

Lao động nước ngoài cần chuẩn bị gì để cập nhật thẻ tạm trú khi làm lại passport?/ what document should you prepare for update temporary residence card when you make new passport?

Khi phải làm lại passport thì lao động nước ngoài tại Việt Nam phải cập nhật lại thẻ tạm trú hoặc làm visa lao động nhiều lần ( tuỳ vào từng trường hợp). sau đây là các hồ sơ mà lao động nước ngoài cần chuẩn bị khi phải thay đổi

DMCA.com Protection Status