Tăng lương như thế nào? để giữ chân nhân viên

Tăng lương như thế nào? để giữ chân nhân viên

Trong chiến lược phát triển nhân sự - việc đánh giá và tăng lương cho nhân viên là việc làm hết sức cần thiết nhằm ổn định và phát triển cho nhân sự nói riêng và doanh nghiệp nói chung

Nhiều nhà quản lý nói chung và các HR nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tăng lương cho nhân viên, có nhiều câu hỏi đặt ra và cũng là các bài toán nan giải mà các nhà quả trị cần trả lời.

Tỷ lệ tăng lương năm nay trên thị trường là bao nhiêu?

Đây là tiêu rất quan trọng, đòi hỏi các nhà quản lý phải có chiến lược thu thập thông tin từ thị trường, xây dựng data base chuẩn, nhận định đúng tỷ lệ % tăng lương, từ đó có chính sách áp dụng linh hoạt để phù hợp với tình hình của doanh nghiệp

Tỷ lệ tăng lương áp dụng như thế nào đối với các phòng ban khác nhau?

Sau khi phân tích và xác định được tỷ lệ % tăng lương trong năm, thì việc áp dụng tỷ lệ này vào các phòng ban như thế nào cho phù hợp là một chuyện không hề dễ

Nhà quản lý và các HR cần phân tích, xem xét và đánh giá lại toàn bộ cơ cấu doanh nghiệp  - xác định rõ bộ phận nào là bộ phận quan trọng và chủ chốt – bộ phận liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp .. từ đó phân bổ quỹ lương cho phù hợp

Trong cùng một phòng ban, cùng một nhóm, cùng vị trí, … tỷ lệ tăng lương như thế nào là phù hợp?

Việc tăng lương hàng năm mang tính chất bảo mật, không công khai. Tuy nhiên, trên thực tế  các nhân viên cùng phòng ban,vị trí , chức vụ, công việc … giống nhau thông tin về lương rất dễ được chia sẻ

Do vậy, nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan… các nhà quản lý và các HR cần khôn khéo và linh hoạt áp dụng chính sách lương sao cho cân đối, suy xét tính toán kỹ và đưa ra con số phù hợp, giảm thiểu sự đố kỵ giữa các cá nhân với nhau và các tranh chấp giữa cá nhân với doanh nghiệp

Một điều đáng chú ý là - đối với các cá nhân làm việc lâu năm để tránh việc họ rời đi tìm kiếm mức lương mới tốt hơn – các nhà quản lý cần phân tích kỹ mức lương ở vị trí đó trên thị trường là bao nhiêu?  từ đó áp dụng linh hoạt nhưng phù hợp mức tăng lương cho cá nhân đó -  tránh sự cứng nhắc trong việc áp dụng chính sách rập khuôn hoặc theo tỷ lệ chung chung từ đó không thể hiện được sự hài hòa trong áp dụng chính sách dễ mất nhân sự

Tóm lại, việc tăng lương hàng năm đòi hỏi sự “Am hiểu và Linh hoạt” trong việc áp dụng chính sách – giúp duy trì và phát triển nhân sự ổn định – là yếu tố thên chốt cho doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững!

Thanks & Best Regards,

Maria - Tran Thi Quy - Business Development Manager

Han Phuc - Sofware solution and service company

Website: https://record.vn/

Adress: 85 Hoàng Sa St, Ward Đa Kao, Dist 1, HCMC
Phone/ zalo: (84) + 0766 543 471/Email: [email protected]

Solution - Convenience & Happy

DMCA.com Protection Status