Lao động nước ngoài cần chuẩn bị gì để cập nhật thẻ tạm trú khi làm lại passport?/ what document should you prepare for update temporary residence card when you make new passport?

Lao động nước ngoài cần chuẩn bị gì để cập nhật thẻ tạm trú khi làm lại passport?/ what document should you prepare for update temporary residence card when you make new passport?


Khi phải làm lại passport thì lao động nước ngoài tại Việt Nam phải cập nhật lại thẻ tạm trú hoặc làm visa lao động nhiều lần ( tuỳ vào từng trường hợp). sau đây là các hồ sơ mà lao động nước ngoài cần chuẩn bị khi phải thay đổi passport và làm visa lao động/ thẻ tạm trú/

Base on your temporary residencard time you will have 02 option:

Option 01: the time on Temporary residence card above 01 year so you just update the new Temporary residence card

Option 02: Temporary residence card's time below 1 year - you will do the business visa for mutible entry

The below is document for visa for mutible entry
1. Hộ chiếu gốc cũ/ Olda Passport
2. Hộ chiếu mới/ với visa lao động/ New Passport with business visa
3. Thẻ tạm trú gốc đã bị cắt góc tại hải quan sân bay/Temporary residence card status cut corner at airpost
4. Giấy phép lao động gốc/ Work per mit
5. Form mẫu: Giấy giới thiệu, Mẫu (Form) NA5 Ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TTBCA, Mẫu (Form) NA16 Ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA/ fill the form NA5; NA16
6. Giấy phép kinh doanh bản sao/ Business license

Han Phuc
Sofware solution and service company

DMCA.com Protection Status