Quản lý doanh nghiêp: Xây dựng giải pháp quản lý thông tin cho doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiêp: Xây dựng giải pháp quản lý thông tin cho doanh nghiệp

Các giải pháp này giúp bảo vệ an toàn dữ liệu doanh nghiệp, không gây gián đoạn tới môi trường hoạt động hiện tại của doanh nghiệp và có thể triển khai trong thời gian nhanh chóng.

An ninh đối với vận hành các dạng dữ liệu trung chuyển (data-in-motion) phải dựa theo các tiêu chuẩn, thông qua các giao thức an toàn. An ninh đầu cuối (end-to-end) được xây dựng trong nền tảng lõi của kiến trúc tổng thể về an ninh thông tin. Cho tới hiện tại, SSH Commincation Security là một trong những công ty đầu ngành và đồng thời là cha đẻ của giao thức bảo mật SSH đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi.


Đảm bảo an toàn tường lửa (Firewall Assurance) hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá trước những thay đổi tường lửa, hạn chế những lỗi có khả năng gây ảnh hưởng tới hệ thống mạng. Việc liên tục theo dõi và quản lý các thay đổi cũng giúp duy trì lịch sử thay đổi các chính sách tường lửa. Các giải pháp quản lý tường lửa tập trung của Skybox cho phép nhanh chóng tìm và tối ưu hóa các chính sách tường lửa, phát hiện các chính sách trùng lặp, dư thừa. Giải pháp đồng thời cung cấp báo cáo kiểm soát và bảng tính điểm tuân thủ theo thực tế tốt nhất của ngành.

Kiểm tra và theo dõi hành vi người dùng trên tầng ứng dụng cũng rất quan trọng, nhất là trong trường hợp thông tin khách hàng VIP hoặc hành vi tra cứu thông tin là phạm vi công việc cần thiết và được cho phép của Call Centre và các cán bộ nhân viên quầy tại ngân hàng, của ATM hoặc người dùng trực tuyến. Intellinx là giải pháp duy nhất không yêu cầu xâm phạm vào môi trường của doanh nghiệp mà vẫn có thể thu thập, phân tích các hành vi của người dùng trên tầng ứng dụng (không phải trên tầng mạng hoặc sử dụng log file).

Các chính sách thiết lập trên Intellinx cho phép kiểm soát tất cả tổ hợp phím người dùng (keystroke) và các màn hình truy cập bởi người dùng. Phát hiện các quy trình nghiệp vụ thích hợp bao gồm mọi trường truy cập hoặc cập nhật. Những thông tin này được liên kết thời gian thực với hành vi của các người dùng cuối khác, với các hành vi lịch sử hoặc các các dạng thông tin khác. Giải pháp cho phép nhanh chóng phát hiện và giảm thiểu rủi ro một cách chính sác mà không cần phải thông qua hàng tấn các thông tin log hay event trap dài dòng, thiếu hiệu quả.

Nguồn: IDG Vietnam

DMCA.com Protection Status