Hồ sơ cần chuẩn bị khi gia hạn giấy phép lao động và thẻ tạm trú/ What document need prepare when work permit & temporary residence extend

THỦ TỤC GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG/ WORK PERMIT PROCEDURES:

1/ Hộ chiếu GỐC/ Original Passport
2/ GIẤY KHÁM SỨC KHỎE GỐC/ Original Health Examnation
3/ BẰNG CẤP+ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC / Degree + Work Experience  (SCan)
4/ 2 hình 4x6/ 02 Picture4X6
5/ Mẫu 2 và mẫu 11 (cty ký tên dóng dấu)/ Form 02 and Form 11
6/ Giấy phép kinh doanh sao y/ Duplicate business license

THỦ TỤC THẺ TẠM TRÚ/ PROCEDURES FOR TEMPORARY RESIDENCE:
1/ Hộ chiếu gốc/ Original Passport
2/ 2 hình 2x3 / 02 Picture 2x3
3/ Mẫu NA6 ( cty ký tên dóng dấu) /Form NA6
4/ Giấy giới thiệu/referral
5/ Giấy phép kinh doanh sao y/Duplicate business license
6/ Giấy phép lao động gốc/ Workpermit

Thanks & Best Regards,
Maria - Tran Thi Quy - Business Development Manager
Han Phuc - Sofware solution and service company
Website: https://record.vn/
Adress: 85 Hoàng Sa St, Ward Đa Kao, Dist 1, HCMC
Phone/ zalo: (84) + 0766 543 471/Email: [email protected]

Solution - Convenience & Happy

DMCA.com Protection Status