Cách lập Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên ts 24

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Quản lý NLĐ > Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021) > tùy chọn kỳ tính thuế.

2.Cấu hình chứng từ

Thực hiện lần đầu sử dụng / thiết lập lại thông tin mẫu chứng từ

Nhấn chọn Cấu hình chứng từ;

Nhập thông tin vào bảng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN;

Nhấn chọn Xem mẫu để hiển thị nội dung chi tiết của chứng từ trước khi sử dụng.

3. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm..

4. Xuất chứng từ

Tùy chọn danh sách người lao động;

Nhấn chọn nút chức năng Xuất chứng từ;

Chờ phần mềm tự động thực hiện và hiển thị thông báo thành công;

Nhấp đúp chuột vào biểu tượng tại cột Xem file để xem nội dung chi tiết của chứng từ.

5.Ký chứng từ

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

Tùy chọn danh sách cần ký chứng từ;

Nhấn chọn nút chức năng Ký chứng từ;

Thực hiện theo bảng hướng dẫn để hoàn thành ký.

6. Gửi Email thông tin chứng từ cho người lao động

Khi nhập liệu thông tin người lao động, cần nhập thông tin Email để có thể thực hiện chức năng này;

Chứng từ phải được ký trước khi gửi Email.

1.Tùy chọn danh sách người lao động cần gửi email;

2.Nhấn chọn nút chức năng Gửi Email;

3.Chờ phần mềm tự động thực hiện và hiển thị thông báo thành công;

4.Người lao động kiểm tra Email cá nhân của mình để nhận thông tin chứng từ khấu trừ thuế.

                                                                                                      theo ts 24

DMCA.com Protection Status