Rà soát thực hiện lương tối thiểu

Rà soát thực hiện lương tối thiểu

Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có công văn về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu (LTT).

Đối với LTT theo tháng, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện mức LTT, trong đó có việc triển khai quy định tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động (NLĐ) theo quy định tại khoản 3 điều 5 Nghị định 38/2022/NĐ-CP (nhất là thỏa thuận về trả lương cho NLĐ làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT).

Đối với LTT theo giờ, các địa phương cần đánh giá rõ việc triển khai, áp dụng của các doanh nghiệp (DN) sau khi Chính phủ lần đầu ban hành mức LTT giờ; khảo sát, thống kê các nhóm vị trí, chức danh công việc, lĩnh vực/ngành nghề thực hiện trả lương theo giờ, mức lương giờ phổ biến của các công việc trên; đánh giá thuận lợi, khó khăn và tác động của DN, NLĐ sau khi Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo giờ.

Về việc rà soát, đánh giá việc điều chỉnh phân vùng hiện hành, trường hợp có đề xuất điều chỉnh phân vùng thì Sở LĐ-TB-XH phối hợp với ban quản lý KCX-KCN trao đổi bằng văn bản với LĐLĐ cấp tỉnh, chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và các DN trên địa bàn, báo cáo để UBND tỉnh, thành trực thuộc trung ương có ý kiến gửi về bộ.

                                                                              Theo báo người lao động

DMCA.com Protection Status