Quản trị nhân sự: Đánh giá nhân sự sau thử việc

Quản trị nhân sự: Đánh giá nhân sự sau thử việc

Đánh giá nhân sự sau thử việc đòi hỏi người phụ trách công tác này phải có kiến thức, kinh nghiệm bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến ứng viên mà bên cạnh đó còn đánh giá năng lực tuyển dụng của bạn với công ty. Vì thế, bài viết của chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những điểm cần lưu ý và rất quan trong cho công tác đánh giá nhân sự sau thử việc như sau:

6 lưu ý cần thực hiện để giúp công ty bạn đánh giá nhân sự sau thời gian thử việc đạt hiệu quả:

1. Xây dựng cơ sở đánh giá nhân viên rõ ràng: Việc này đồng hành và xuyên suốt từ lúc công ty  xây dựng mô tả công việc, hãy nêu rõ các yêu cầu của doanh nghiệp cho từng vị trí, đồng thời nêu rõ những kỳ vọng của doanh nghiệp cho vị trí này để nhân viên mới hiểu rõ mình cần phải làm gì ngay từ ban đầu. Một khi đã nắm bắt rõ và đầy đủ thông tin, nhân viên mới sẽ bắt nhịp nhanh hơn với các quy trình và mục tiêu của tổ chức, cũng như các chuẩn mực hành vi trong công ty.

2. Đặt mục tiêu đơn giản, để dễ dàng đo lường hiệu suất. Hãy đảm bảo rằng các mục tiêu này có thể đạt được. Đừng quên rằng nhân viên sẽ cần thời gian để nắm bắt cách thức hoạt động của doanh nghiệp.

3. Có đánh giá nhân sự sau thử việc chi tiết, phản ánh hiệu suất của nhân viên hàng tuần để có căn cứ thảo luận với nhân sự khi cần thiết. Ngoài ra, nhà quản lý nhân sự nên phản ánh cách nhân viên đã thực hiện mỗi tuần, đặc biệt là trong tháng đầu tiên. Ghi lại những suy nghĩ và yêu cầu bằng văn bản, bao gồm cả những rủi ro công việc có thể xảy ra.

4. Gặp gỡ, trao đổi và tương tác với nhân viên thường xuyên, để thảo luận về sự tiến bộ và khả năng đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Gửi email tóm tắt cuộc thảo luận tới nhân sự sau mỗi cuộc họp, để đảm bảo nhân viên hiểu rõ nhất có thể về kỳ vọng và các bước tiếp theo cần thực hiện.

5. Thông báo sớm bất kỳ mối quan tâm nào, đặc biệt khi nhận thấy nhân sự không thể đạt được kỳ vọng tốt nhất. Bằng cách này, nhà quản lý nhân sự đang tạo cơ hội tốt để thử và thay đổi công việc , phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

6. Ghi chú về tiến độ và mối quan tâm trong suốt thời gian thử việc để anh chị có căn cứ cho bất kỳ quyết định nào cần đưa ra trong hoặc khi kết thúc thời gian thử việc.

Vậy, một buổi đánh giá nhân sự sau thử việc cần có những yếu tố nào?

ü Có mục tiêu buổi họp, qua đó các anh chị có thể ghi chú các vấn đề từ khi nhân sự bắt đầu làm việc, đưa ra yêu cầu rõ ràng, qua đó thể hiện được sự đáp ứng công việc của nhân viên dựa theo các tiêu chuẩn này.

ü Điều chỉnh hành vi, thái độ và hiệu suất công việc của nhân sự trong suốt làm việc.

ü Đưa ra các nhận xét và kỳ vọng của ban lãnh đạo với vị trí nhân sự đang phụ trách. Tốt nhất, càng cụ thể càng tốt, đối chiếu các chi tiết cụ thể về hiệu suất của họ với những gì được mong đợi.

ü Ngoài ra, hãy trung thực và trực tiếp, truyền đạt những gì anh chị nhân sự đã quan sát được, để góp ý cải thiện công việc, chứ không phải là buộc tội nhân sự.

ü Khuyến khích nhân viên phản hồi tới nhận xét của cấp trên. Bởi, có thể có một lý do chính đáng cho những khó khăn của họ, vì vậy hãy có một tâm trạng thoải mái, cởi mở.

ü Điều chỉnh cuộc họp để cho phép ban lãnh đạo có thời gian đưa ra quyết định đã cân nhắc.

Trên đây là những gợi ý chung cho việc đánh giá nhân sự sau thử việc. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào môi trường làm việc của doanh nghiệp mình, bạn nên linh hoạt và khéo léo trong việc xây dựng cho công ty bạn lộ trình đánh giá phù hợp. Nên nhớ, việc làm rõ mọi thông tin yêu cầu  của doanh nghiệp ngay từ ban đầu và việc đồng hành hổ trợ nhân viên trong suốt thời gian thử việc là yếu tố chủ đạo trong công tác xây dựng quy trình đánh giá nhân viên sau thử việc cho doanh nghiệp của bạn

Chúc bạn thành công!

Maria Tran

DMCA.com Protection Status