Phần mềm đánh giá nhân viên

Phần mềm đánh giá nhân viên

Việc đánh giá nhân viên là việc hết sức quan trọng và không thể thiếu trong việc quản trị nhân sự

Chuẩn hóa quy trình, xây dựng KPI, tính toán, đánh giá nhân viên thông qua các con số cụ thể của hệ thống phần mềm là cách chúng tôi hướng tới trong khi xậy dựng phần mềm

Hãy cho phép chúng tôi đồng hanh cùng bạn trong việc xây dựng và đưa ra giải pháp trong việc đánh giá nhân viên một cách hiệu quả

Phần mềm đánh giá nhân viên có gì?

ü Cung cấp giải pháp đánh giá nhân viên thông qua phân hệ phần mềm

ü Xây dựng và áp dụng quy trình đánh giá nhân viên của doanh nghiệp bằng công nghệ điện tử, hình thức đánh giá trực tuyến... giúp cho việc đánh giá nhân viên được rút ngắn thời gian, tiết kiệm giấy tờ, chuẩn hoá quy trình, nâng cao hiệu quả ..

ü Chức năng nhận thông tin, gửi email… phê duyệt, đánh giá .. quy trình chuyên nghiệp và linh hoạt được xây dựng cho nhà quản lý và cho cả nhân viên

ü Chức năng chấm điểm và nhận xét tự động

ü Chức năng đánh giá nhiều cấp độ

ü Chức năng import thông tin nhân viên không giới hạn

ü Tính bảo mật cao

ü Chức năng lưu giữ và in linh hoạt theo yêu cầu

ü Quy trình đánh giá bao gồm:

§ Kỳ đánh giá: kỳ đánh gia theo thử việc, theo tháng, theo quý, theo năm

§ Bộ tiêu chí đánh giá ( có nhiều cách đánh giá, bộ tiêu chí đánh giá này được xây dựng trên nhu cầu của doanh nghiệp)

Phương pháp đánh giá theo danh sách công việc

Đánh giá 360

Phương pháp check list

Phương pháp tự đánh giá

Phương pháp đánh giá theo thang điểm năng lực

Phương pháp đánh giá theo năng lực, mục tiếu (KPI, ORK)

Bảng đánh giá tổng hợp

ü Kết quả đánh giá

ü Theo dõi và kiểm soát

ü Chuyển kết quả vào thông tin nhân viên

ü Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên, giữ chân nhân tài ngay trên hệ thống chuyên sâu

  • Báo cáo

Báo cáo đánh giá của nhân viên theo tháng, quý, năm

Báo cáo điểm đánh giá, kết quả đánh giá

Báo cáo theo phòng ban, bộ phận ..

Báo cáo theo tỷ lệ, biểu đồ

Báo cáo theo yêu cầu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để trãi nghiệm miễm phí demo - phần mềm đánh giá nhân viên cho công ty bạn nhé !

Maria Tran - BDM
phone: 0766 543 471
Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tphcm

DMCA.com Protection Status