PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Việc cập nhật và quản lý thông tin nhân viên, tưởng chừng là việc rất đơn giản có thể làm dưới mọi hình thức, tuy nhiên chỉ có những người làm công tác quản trị nhân sự mới hiểu được đây chính là việc tuy nhỏ nhưng hết sức quan trọng, giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhìn nhận tổng quan và hoạch định chiến lược nhân sự thông quan các dữ liệu ứng viên

Việc cập nhật thông tin, phân bổ thông tin, xây dựng quá trình hình thành và phát triển nhân viên tại doanh nghiệp là việc đòi hỏi cần có một công cụ quản lý chuyên sâu như phần mềm nhân sự, việc này giúp doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình hiện đại, cung cấp thông tin kịp thời, tiết kiệm thời gian, giấy tờ thủ tục, chi phí… minh bạch thông tin giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Phần mềm quản lý thông tin nhân viên giúp ích gì cho doanh nghiệp

ü Phần mềm được thiết lập và xây dựng dựa trên sơ đồ và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

ü  Cung cấp giải pháp quản lý thông tin dựa vào quá trình của một nhân viên tại doanh nghiệp từ khâu nhận Cv, cho đến khâu đào tạo, phát triển và sau khi nghỉ việc – cung cấp một giải pháp thông tin đầy đủ và hoành chỉnh về nhân sự cho doanh nghiệp

ü Phần mềm hiệu ứng nhiều chức năng hiện đại cung cấp hình ảnh báo cáo linh hoạt và linh động, giúp người quản lý nhanh chóng tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua hình ảnh

ü Phần mềm có chức năng hổ trợ kết xuất cá báo cáo liên quan

ü Các báo cáo liên quan đến BHXH, Thuế, Phòng lao động

  • Lý lịch trích ngang tăng, giảm lao động cho cơ quan BHXH (theo mẫu của nhà nước)
  • Báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm theo phòng lao động thương binh xã hội (theo mẫu của nhà nước)
  • Báo cáo thông tin kê khai xin cấp mã số thuế cho nhân viên, người phụ thuộc (theo mẫu của nhà nước)
  • Báo cáo tình hình sử dụng lao động tại doanh nghiệp (theo mẫu thiết kế của doanh nghiệp)

ü Báo cáo nội bộ

  • Báp cáo đầy đủ lý lịch của cán bộ nhân viên (đang làm và nghỉ việc phân thành 2 sự lựa chọn) theo mẫu hoặc theo mẫu yêu cầu của doanh nghiệp
  • Danh sách sinh nhật cán bộ công nhân viên
  • Danh sách con của nhân viên
  • Báo cáo phân loại nhân viên theo độ tuổi, giới tính, trình độ, số năm kinh nghiệm, ( file phân tích nhân sự từ phía tập đoàn)
  • Chức năng phân tích tình hình nhân sự. Cho thấy số lượng nhân sự hiện có, số nhân sự cần bổ sung, dự phòng, thay thế … (File báo cáo tập đoàn hàng tháng)
  • Báo cáo khác theo yêu cầu

Hãy để phần mềm chúng tôi hổ trợ doanh nghiệp bạn trong việc quản lý dữ liệu thông tin nhân viên, hổ trợ đưa ra các giải pháp cho định biên và phát triển nhân sự tại doanh nghiệp

DMCA.com Protection Status