Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc - Turnover Rate và cách tính tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tại doanh nghiệp

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc - Turnover Rate và cách tính tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tại doanh nghiệp

Việc theo dõi nhân viên nghỉ việc tại doanh nghiệp giúp bạn xác định được tỷ lệ nhân viên nghỉ việc từ đó đưa ra được các chính sách và sách lược quản trị nhân sự kịp thời cho công ty
Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên / trên năm của một doanh nghiệp dưới 15%, thì đây được xem là tỷ lệ an toàn, công ty bạn nên tiếp tục duy trì chính sách nhân sự hiện tại
Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên trên 15%/ trên năm,  thì chính sách nhân sự tại doanh nghiệp đó còn tồn đọng nhiều vấn đề, nhà quản trị  cần xem xét và đưa ra phương án giải pháp cho việc quản lý nhân sự
Vậy cách tính tỷ lệ nhân viên nghỉ việc là thế nào? Sau đây là công thức tính mời bạn cùng tham khảo?
+ Số lượng nhân viên tính đến cuối tháng - No. of Staff at the End of the Month
Là số lượng cuối cùng của nhân viên trong tháng, để biết được số lượng này bạn cần có bảng phân tích chi tiết biến động tăng giảm nhân sự tron tháng
+ Nhân viên nghỉ việc trong tháng(tự nguyện nghỉ) - No. of Voluntary Departure (Resignation) in Current Month
Là số lượng nhân viên nghỉ việc trong tháng - nhân viên tự viết đơn xin nghỉ việc
+ Tỷ lệ nghỉ việc theo tháng - Monthly Turnover Rate
Tỷ lệ nghỉ việc theo từng tháng được thể hiệ trên báo cáo
+ Số nhân viên trung bình - Avergae No. of Staff
Cho thấy số nhân viên bình quân theo tháng trong năm
+ Tổng số nhân viên nghỉ việc - Total No. of Voluntary Departure
Tổng số lượng nhân viên nghỉ việc được thể hiện qua các tháng và theo cách cộng dồn
+ Tỷ lệ nghỉ việc theo năm tài chính - Yearly Turnover Rate
Thể hiện tỷ lệ nghỉ việc % theo năm tài chính
*Công thức tính tỷ lệ nghỉ việc theo tháng = số nhân viên trong tháng / số lượng nhân viên nghỉ việc trong tháng
*Công thức tính tỷ lệ nghỉ việc theo năm = số nhân viên trung bình/ số lượng nhân viên nghỉ việc ( đến tháng đang tính)
Phần mềm nhân sự là công cụ thông minh và hữu hiệu giúp bạn theo dõi và kết xuất báo cáo theo yêu cầu, tiết kiệm thời gian, rút ngắn giai đoạn đồng thời đưa ra các chiến lược nhân sự hữu hiệu cho nhà quản tri doanh nghiệp
Phần mềm nhân sự thuộc công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và thiết kế phần mềm nhân sự cho doanh nghiệp, giúp bạn an tâm trong chính sách và cách thức vận hành khi sử dụng nhân sự https://record.vn/phan-mem-quan-tri-nhan-su/

Maria Tran - BDM
Phone: 0766 543 471
Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tphcm

DMCA.com Protection Status