Luật lao động: Từ năm 2021, NLĐ chưa nghỉ hết phép có được quy đổi thành tiền lương?

Luật lao động: Từ năm 2021, NLĐ chưa nghỉ hết phép có được quy đổi thành tiền lương?

Trước đó, theo khoản 1 Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động chưa nghỉ hết số ngày phép trong năm được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ nếu thôi việc, bị mất việc làm hoặc lí do khác. Tuy nhiên, theo quy định mới, người lao động vẫn làm việc tại doanh nghiệp sẽ không còn được thanh toán bằng tiền lương.

Theo khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, đối với số ngày nghỉ phép năm của người lao động làm dưới 12 tháng quy định như sau:

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Như vậy, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động chưa làm đủ 1 năm tương ứng với số tháng làm việc được tính như sau:

Số ngày nghỉ = (Số ngày nghỉ hằng năm/12) x Số tháng làm việc thực tế

Trong đó:

Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động nhiều hay ít tùy thuộc vào điều kiện làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

12 ngày làm việc: Công việc trong điều kiện bình thường;

14 ngày làm việc: Lao động chưa thành niên, là người khuyết tật, làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

16 ngày làm việc: Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Như vậy, người lao động có thể nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc với người mới đi làm, số ngày phép năm ít thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Nếu chưa đến kỳ trả lương, người lao động nghỉ hằng năm được tạm ứng

Người lao động khi nghỉ hằng năm được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động (căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019). Ngoài ra, nếu chưa đến kỳ trả lương, người lao động nghỉ hằng năm còn được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Cùng với đó, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Đáng chú ý, từ năm 2021, người lao động sẽ không được nhận tiền tàu xe và tiền lương cho những ngày đi đường khi nghỉ phép năm.

Trước đó, theo khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2012, tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thoả thuận. Người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và ngược lại thì khi nghỉ hằng năm được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường.

Từ 2021, chưa nghỉ hết phép năm sẽ không được thanh toán tiền lương

Theo khoản 2 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012, người lao động có thời gian làm việc dưới 12 tháng không nghỉ phép năm thì được thanh toán bằng tiền. Song, Bộ luật Lao động năm 2019 đã bãi bỏ quy định này. Bên cạnh đó, theo Bộ luật mới, việc giải quyết chế độ cho người lao động khi chưa nghỉ phép năm cũng có sự thay đổi.

Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Theo đó, với quy định mới, người sử dụng lao động chỉ thanh toán tiền lương ứng với ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đồng nghĩa rằng, người lao động vẫn làm việc tại doanh nghiệp sẽ không còn được thanh toán khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trước đó, theo khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ nếu thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì lý do khác.

Do vậy, từ năm 2021, người lao động bao gồm cả người làm dưới 12 tháng nếu chưa nghỉ hết phép năm sẽ không được thanh toán tiền lương với những ngày phép đó. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

DMCA.com Protection Status