Tại sao chuyên gia nhân sự cần có kỹ năng coaching

Tại sao chuyên gia nhân sự cần có kỹ năng coaching

Coach, Coaching là gì? Mọi người có thể tự search trên mạng là sẽ tìm được thông tin chung về hai từ đã rất phổ biến này. Trong nội dung bài viết hôm nay, tôi chỉ phân tích một góc nhìn về lĩnh vực Nhân sự: Vì sao HR cần phải có Kỹ năng Coaching?

Trong khung năng lực của một Chuyên viên Nhân sự của SHRM nêu rõ: Kỹ năng Coaching là kỹ năng bắt buộc cần phải có của một người làm nghề Nhân sự chuyên nghiệp. Trong khi đó tại Việt Nam, Nhân sự chưa được chú trọng kỹ năng này, và cho rằng đây là kỹ năng cần có của cấp Leader, Manager, Director… chứ không phải chính HR cần có.

Hầu hết, gần như tất cả các chương trình đào tạo Chứng chỉ chuyên môn về Nghề Nhân sự chuyên nghiệp đều tập trung người học vào kỹ thuật xử lý các sự vụ, phương pháp xây dựng các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn mà chưa chú trọng vào lĩnh vực Coaching hoặc Consulting.

Phần lớn thời gian HR dành cho các công việc: Phỏng vấn, đánh giá, tư vấn cho người quản lý về các vấn đề của nhân viên, trình bày và triển khai những dự án nhân sự, lấy ý kiến và lắng nghe để thiết kế nên những chính sách nhân sự mới v.v., tất cả những việc này đều đòi hỏi kỹ năng Coaching để khai thác thông tin và dẫn dắt thay đổi trong lối suy nghĩ truyền thống của các cấp nhân viên và quản lý. Bởi vì, trong lĩnh vực Nhân sự – bạn chính là người thông hiểu nhất và là người giúp đỡ các bên liên quan giỏi hơn trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự.

Description: coaching

Vậy, để trở thành một người làm nghề Nhân sự hiệu quả và được tôn trọng, bạn cần trở thành một Huấn luyện viên “hàng đầu”:

Kỹ năng Coaching tốt sẽ tạo điều kiện cho bạn làm việc với các phòng ban tự tin, thoải mái hơn trong việc đối phó với những thách thức mà bạn phải đối mặt hàng ngày trong Nhân sự. Từ đó các phòng ban có thể đưa ra các giải pháp khả thi cho tổ chức.

Hoạt động trong vai trò của một người HR Coach sẽ cho phép nhân sự chuyển từ vai trò Tổ-chức-Hành-chính-truyền-thống sang vai trò đúng của Quản-trị-Nguồn-nhân-lực hiện đại, giúp phát huy nguồn lực của Doanh nghiệp, tham gia vào việc lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược bằng cách huấn luyện nâng cao năng lực cho cá nhân và nhóm.

Coaching sẽ giúp nhân sự kết nối với nhiều đối tượng trong và ngoài tổ chức, nâng cao mức độ tôn trọng và tín nhiệm của các cấp quản lý lãnh đạo, mở ra cánh cửa để trở thành người đóng góp vào quá trình ra quyết định ở cấp cao nhất.

Tóm lại, các CEO luôn ủng hộ rằng tất cả các chuyên gia nhân sự phải sử dụng kỹ năng Coaching như một phần của năng lực chuyên môn để góp phần phát triển đội ngũ nhân sự của tổ chức.

Sưu tm

DMCA.com Protection Status