Sự khác nhau giữa doanh nghiệp sử dụng phần mềm nhân sự và doanh nghiệp không sử dụng phần mềm nhân sự

Sự khác nhau giữa doanh nghiệp sử dụng phần mềm nhân sự và doanh nghiệp không sử dụng phần mềm nhân sự

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm nhân sự

Doanh nghiệp không sử dụng phần mềm nhân sự

Xây dựng và quản lý công việc tập trung trong cùng một hệ thống. Dễ quan sát, tìm kiếm.

Xây dựng và quản lý công việc thủ công trên nhiều hình thức, lưu nhiều file … không có cái nhìn tổng quan, khó quan sát và tìm kiếm

Lưu trữ dữ liệu sẽ được tập trung trong thư viện online, dễ dàng truy cập, dễ dàng tìm kiếm và sử dụng lại các dữ liệu cũ.

Tốn nhiều thời gian, công sức và nghiệp vụ khi cần tìm kiếm các dữ liệu cũ

Tích hợp với các module khác như tính lương tự động, kê khai bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế, giúp tiến độ công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn

 

Phát sinh nhiều nghiệp vụ đơn lẻ, rời rạc, cần nhiều nhân sự thực hiện bộ máy cồng kềnh, công việc chậm trễ, phát sinh nhiều quy trình, giấy tờ rườm rà không hiệu quả

Phần mềm quản lý nhân sự có thể cung cấp cho nhân viên và trưởng bộ phận của bạn thông tin liên lạc hai chiều thông qua các thiết bị cá nhân hoặc công việc của họ bất cứ khi nào cần.

 

Trao đổi thông tin trên các group chát khác nhau phản ánh tính không chuyên nghiệp, thất lạc thông tin, hiệu quả công việc mang lại thấp …

Tiện ích, đầy đủ, tự động, chính xác, hiệu quả.

File word hay excel không thể hoặc khó mang lại cho người thực hiện công việc hàng ngày sự tiện ích, đầy đủ và chính xác

Nhà quản lý nhân sự dễ dàng vận hành và xây dựng cách quản lý nhân sự một cách có kiểm soát, hay linh hoạt … Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên trên từng đầu việc, có báo cáo khách quan cho mỗi nhân viên.

Không được tự động hoá các quy trình từ cách quản lý nhân viên – khó khăn trong việc duy trì nhân sự làm việc lâu dài - dễ gây ra tranh chấp lao động

Đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho những cống hiến của nhân viên.

Thông tin không công khai minh bạch, truyền thông nội bộ rối loạn doanh nghiệp khó phát triển bền vững

Phân cấp quyền truy cập lịnh hoạt của mỗi một nhân viên, đảm bảo tính bảo mật thông tin cao trong doanh nghiệp.

Khó trong việc giao việc và phân quyến bằng file thủ công

Thể hiện tính chuyên nghiệp - đẵng cấp của doanh nghiệp ngay từ đầu với nhân viên

Nhân viên 4.0 luôn thích doanh nghiệp sử dụng công nghệ - nếu không có - họ sẽ cân nhắc hoặc rời đi

 

 

Thanks & Best Regards,
Maria - Tran Thi Quy - Business Development Manager
Han Phuc - Sofware solution and service company
Website: https://record.vn/
Adress: 85 Hoàng Sa St, Ward Đa Kao, Dist 1, HCMC
Phone/ zalo: (84) + 0766 543 471/Email: [email protected]

DMCA.com Protection Status