phòng HR - hàng năm cần nộp báo cáo gì cho cục thống kê?

tưởng chừng việc nộp báo cáo cho cục thống kê chỉ có phòng kế toán, tuy nhiên trên thực tế thì hàng năm HR vẫn phải nội báo cáo cho cục thống kê với các nội dung chính sau:

đây là các thông tin cần báo cáo theo sáu tháng đầu năm hoặc báo cáo cả năm cho cục thống kê. Do vậy các HR nên lưu ý đặc biệt là các bạn làm trong bộ phận C&B

Thanks & Best Regards,
Maria - Tran Thi Quy - Business Development Manager
Han Phuc - Sofware solution and service company
Website: https://record.vn/
Adress: 85 Hoàng Sa St, Ward Đa Kao, Dist 1, HCMC
Phone/ zalo: (84) + 0766 543 471/Email: [email protected]

DMCA.com Protection Status