PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Hoạch định chiến lược, đào tạo và phát triển nhân viên là việc làm rất cần thiết và bắt buộc cho chiến lược xây dựng và phát triển nhân sự tại doanh nghiệp bạn

ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, định biên và triển khai chương trình đào tạo tại doanh nghiệp bạn được chúng tôi thiết kế may đo theo yêu cầu phù hợp với công ty bạn, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững

Phần mềm cung cấp gì cho doanh nghiệp ?

ü Cung cấp giải pháp và xây dựng chương trình đào tạo của doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

ü Phần mềm được lập trình theo quy trình của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình nội bộ một cách chuyên nghiệp

ü Phần mềm xây dựng quy trình đạo tạo dựa vào sự hình thành và phát triển của nhân viên tại doanh nghiệp, giúp nhà quản trị đánh giá và phát triển nhân viên đúng người, đúng thời điểm

ü Phần mềm cung cấp giải pháp, xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo cho từng bộ phận, phòng ban và từ đó cho ra bức tranh nhìn tổng quan sự phát triền của nhân viên tại công ty

ü Lập kế hoạch, bảng chi phí cho chương trình đào tạo, chức năng gửi email và phê duyệt từ các phòng ban

ü Phần mềm có chức năng tạo các kháo học trên phần mềm học viên có thể đăng nhập và học tập trực tuyến

ü Phần mềm có chức năng báo cáo và lưu trữ kết quả đào tạo, đánh giá chương trình sau đào tạo, chất lượng đào tạo …

ü Phiếu tham gia khảo sát sau đào tạo

ü Hình ảnh tham gia đào tạo

ü Đánh giá kết quả sau đào tạo (phòng nhân sự or giáo viên đánh giá theo bài thi)

ü Cam kết sau đào tạo

ü Ghi chú khác

ü Phần mềm cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin về đối tác thục hiện đào tạo được cập nhật vào phần mềm, giúp doanh nghiệp nhanh chóng có đầy đủ thông tin trong việc đưa ra quyết định đúng đắng khi chọn đối tác đào tạo cho doanh nghiệp

ü Chức năng kết xuất Báo cáo linh hoạt theo yêu cầu

Báo cáo kế hoạch đào tạo

Báo cáo lớp học và học viên thực tế

Báo cáo chi hợp đồng, giáo viên, chi phí đào tạo

Báo cáo kết quả đào tạo

Báo cáo tổng quan lịch sử học vấn và đào tạo của nhân viên

Báo cáo đánh giá

Báo cáo theo yêu cầu

Thông tin đào tạo được cập nhật tự động vào hồ sơ nhân viên

Maria Tran - BDM
Phone: 0766 543 471
Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tphcm

DMCA.com Protection Status