PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN - HỢP ĐỒNG CHO NHÂN VIÊN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN - HỢP ĐỒNG CHO NHÂN VIÊN

Quản lý nhân sự gắn liền với từng giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn phát triển của nhân viên đều liên quan đến các giấy tờ thủ tục pháp lý như là hợp đồng lao động, điều chỉnh hợp đồng, các quyết định, như quyết định tăng chức, quyết định thuyên chuyển … nhà quản trị cần có công cụ hổ trợ, để theo dõi, quản lý ... nhằm đưa ra các chính sách điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn, từng nhân viên ...  đưa công ty ngày càng phát triển bền vững

Phần mềm quản lý hợp đồng giúp ích gì cho doanh nghiệp

ü  Cung cấp giải pháp và thiết lập việc quản lý thông tin nhân sự thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, giúp doanh nghiệp giảm nhiều thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí

ü  Phần mềm được may đo thiết kế theo dòng thời gian phát triển của nhân viên từ lúc gia nhập công ty cho đến lúc nghỉ việc, tổng hợp hóa quá trình đầy đủ và trọn vẹn lịch trình làm việc của nhân sự, giúp nhà quản trị nhanh chóng nắm bắt đầy đủ thông tin hữu ích cho các định hướng và phát triển nhân sự

ü  Phần mềm có chức năng tạo, theo dõi và quản lý tất cả hợp động của nhân viên bao gồm hợp đồng thử việc, dịch vụ, bán thời gian, khoán việc, hợp đồng lao động … chức năng lọc và kết xuất theo vị trí, công việc, thời gian … hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp

ü  Mẫu hợp đồng cài đặt theo mẫu tiêu chuẩn của luật lao động or nhưng tuân thủ theo mẫu của doanh nghiệp

ü  Chức năng đồng bộ hóa khi có sự thay đổi về hợp đồng (đồng bộ hóa nếu có sự về đồng bộ như thay đổi mức lương cơ bản, thay đổi về cách phân chia các phụ các khác liên quan)

ü  Chức năng tạo và quản lý hợp đồng lao động điện tử theo chính sách mới của luật lao động

ü  Chức năng tích hợp sự thay đổi hệ số lương với các báo cáo như báo cáo về BHXH, báo cáo tình hình sử dụng lao động … giúp tiết kiệm vá chuyên nghiệp hóa cho người sử dụng

ü  Linh hoạt và đa dạng trong việc kết xuất báo cáo

Ø  Báo cáo, phân loại, lọc các hợp đồng theo yêu cầu

Ø  Báo cáo tổng thể các loại hợp đồng hiện đang sử dụng

Ø  Báo cáo hợp đồng hết hạn, chức năng nhắc gia hạn hợp đồng

Ø  Báo cáo sự thay đổi điều chỉnh hợp đồng

Ø  Báo cáo phụ cấp

Ø  Báo cáo KPI

Ø  Báo cáo tổng thể

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được các giải pháp trọn vẹn bạn nhé

Maria Tran - BDM
Phone: 0766 543 471
Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tphcm

DMCA.com Protection Status