PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CSR – CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CSR – CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hầu hết các phần mềm nhân sự trên thị trường chưa có phần này, khiến người làm công tác quản trị nhân sự rất khó khăn trong việc phân tích hợp giữ liệu chi tiết để  có cái nhìn tổng quan trong việc  xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp

Do vậy, phần mềm quản trị nhân sự hiện đại của chúng tôi, thấu hiểu chuyên sâu các mảng nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp, xây dựng chuẩn hoá quy trình và nghiệp vụ liên quan đến nhân sự từ chi tiết đến tổng quan về , cup cấp đầy đủ bức tranh nhân sự tại doanh nghiệp, hổ trợ nhà điều hành và người quản lý nhân sự  đưa ra các giải pháp đúng đắn và kịp thời cho việc điều hành doanh nghiệp một cách hữu hiệu

Phần mềm này có gì đáng chú ý?

  • Lịch sử hình thành công ty

Toàn bộ hình ảnh, các thông tin, bài viết … liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển công ty sẽ được lưu trữ tại đây

Nhân viên mới khi vào công ty có thể vào đây để hiểu thêm về công ty

  • Sổ tay nhân viên

Sổ tay nhân viên được cập nhật và lưu giữ tại đây, nhân viên mới khi vào công ty có thể vào đây để tìm hiểu, học sổ tay cho nhân viên mới

  • Kế hoạch chương trình CSR theo tháng, năm, quý

Người phụ trách mảng CSR của công ty sẽ vào đây để tạo bản kế hoạch, kinh phí dự trù cho chương trình CSR của công ty. Sau khi bản kế hoạch được tạo, chức năng gửi email tới cấp quản lý phê duyệt

  • Chuẩn hoá quy trình

ü Gửi báo cáo bản kế hoạch và nhận phê duyệt

ü Gửi thông báo chương trìn đến toàn thể nhân viên

ü Hình ảnh chương trình

ü Kết quả thu được sau chương trình

  • Chức năng lưu trữ và kết xuất báo cáo

ü Đây là mảng rất quan trọng liên quan đến các hoạt động của công ty như sinh nhật, tiệc cuối năm, teambuilding, từ thiện…

  • Báo cáo

Báo cáo theo tháng, quý, năm

Báo cáo theo chủ đề

Báo cáo tổng hợp

Báo cáo kinh phí

Báo cáo theo yêu cầu

Maria Tran - BDM
Phone: 0766 543 471
Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ phần mềm Hân Phúc
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tphcm

DMCA.com Protection Status