BHXH: Năm 2021: Chế Độ Thai Sản Cho Chồng Gồm Giấy Tờ Gì?

BHXH: Năm 2021: Chế Độ Thai Sản Cho Chồng Gồm Giấy Tờ Gì?

Khi vợ sinh con, ngoài chế độ thai sản cho người vợ thì cũng có chế độ thai sản cho chồng. Để được hưởng chế độ này cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Bà Nguyễn Thị Minh Hà (tỉnh Quảng Ninh) hỏi: “Chế độ thai sản cho chồng tôi, ngoài việc đã kê khai trên Bảo Hiểm Xã Hội trực tuyến thì hồ sơ sẽ được gửi đến đâu?”.

Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 102 Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người chồng đang tham gia Bảo Hiểm Xã Hội muốn hưởng chế độ thai sản cho chồng thì có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 101 của luật này cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại điều 101 của Luật Bảo Hiểm Xã Hội nộp cho cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng theo quy định tại điều 101 Luật Bảo Hiểm Xã Hội đối với trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

                                                                              Theo Nguoilaodong

DMCA.com Protection Status