Luật LĐ: Quy định về thử việc từ năm 2021

Luật LĐ: Quy định về thử việc từ năm 2021

Từ năm 2021, Bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực với một số điểm mới về thử việc đối với NLĐ.

1. Trường hợp người lao động không phải thử việc

Theo Điều 24 Bộ luật LĐ 2019, không áp dụng thử việc đối với NLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng. Hiện nay, theo Bộ luật LĐ 2012 chỉ ghi nhận trường hợp không phải thử việc đối với HĐLĐ mùa vụ. Tuy nhiên, HĐLĐ mùa vụ đã không còn tồn tại theo Bộ luật LĐ 2019.

2. Bổ sung trường hợp về thời gian thử việc

Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp thử việc với NLĐ như sau:

Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đồng thời, vẫn giữ nguyên các trường hợp thử việc khác, gồm:

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, CNKT, NVNV;

– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

3. Nội dung hợp đồng thử việc (HĐTV)

NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết HĐTV. Nội dung chủ yếu của HĐTV gồm thời gian thử việc và một số nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của NSDLĐ và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ;

– Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD, CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ.

4. Tiền lương thử việc

Tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

5. Kết thúc thời gian thử việc

Khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ. Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì NSDLĐ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong HĐLĐ hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐTV. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết hoặc HĐTV. Đặc biệt, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐTV hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm nội dung HĐTV có được đóng BHXH?

DMCA.com Protection Status