Luật lao động: Giờ làm việc của người lao động trong năm 2021

Luật lao động: Giờ làm việc của người lao động trong năm 2021

Từ ngày 1-1-2021, người sử dụng lao động khi quy định mới về giờ làm việc phải thông báo cho người lao động biết, đồng thời không được quy định làm việc theo giờ

Bộ Luật Lao động ngày 20-11-2019 vừa được Quốc hội ban hành có điểm mới đáng chú ý về giờ làm việc bình thường của người lao động.

Theo đó, Điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định:

”Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết.”

Như vậy, từ ngày 1-1-2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Người sử dụng lao động khi quy định mới về giờ làm việc phải thông báo cho người lao động biết.

Đồng thời, Bộ Luật Lao động mới cũng bỏ quy định đang được áp dụng tại Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2012 là :

” Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ”.

Bên cạnh đó, theo quy định mới này:

”Việc bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan sẽ thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động thay vì quy định cụ thể thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày như hiện nay.’

Điểm chú ý: Bộ luật Lao động 2019 vẫn giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như quy định hiện nay là không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động được Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện.

DMCA.com Protection Status