Làm sao áp dụng hiệu quả HR Tech vào quản lý nhân sự

Làm sao áp dụng hiệu quả HR Tech vào quản lý nhân sự

Một thuật ngữ bao trùm cho phần mềm và phần cứng liên quan để tự động hóa chức năng nguồn nhân lực trong các tổ chức. Nó bao gồm trả lương và đãi ngộ cho nhân viên, thu nhận và quản lý tài năng, phân tích lực lượng lao động, quản lý hiệu suất và quản lý lợi ích.

Quản lý vốn con người là gì?

Quản lý vốn con người (HCM) là một thuật ngữ chỉ một loạt các chức năng kinh doanh coi nhân viên là tài sản có thể được quản lý một cách khách quan giống như các công ty xem và quản lý các tài sản khác, chẳng hạn như tiền và vốn thiết bị.

Ở dạng cơ bản nhất, HCM thường được tự động hóa với phần mềm tích hợp để kéo các hồ sơ nhân viên lại với nhau trong các hệ thống quản lý nhân sự và nhân tài cốt lõi. Hệ thống HCM có thể bao gồm các hệ thống con rời rạc để tuyển dụng, hiệu suất, học tập và quản lý lương thưởng, lập kế hoạch kế thừa và tuân thủ.

HCM so với HRIS và HRMS

Hệ thống công nghệ nhân sự cốt lõi từ lâu đã được tiếp thị dưới nhãn HRIS (hệ thống thông tin nguồn nhân lực) và HRMS (hệ thống quản lý nguồn nhân lực), nhưng HCM đã bắt đầu thay thế cả hai thuật ngữ này trong những năm gần đây.

Ví dụ về cách sử dụng công nghệ nhân sự

Lương bổng

Trong khi một số nhà cung cấp công nghệ nhân sự chuyên về tính lương, nhiều hệ thống HCM cũng kết hợp chức năng thanh toán và theo dõi tiền lương và tiền lương của nhân viên và khấu trừ thuế và các khoản khấu trừ khác. Các nhà cung cấp dịch vụ gia công phần mềm nhân sự dựa trên đám mây cung cấp dịch vụ trả lương như một thành phần chính của bộ cung cấp nhân sự kỹ thuật số hoặc như một dịch vụ độc lập, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quản lý lương thưởng cũng liên quan đến tính lương nhưng cũng là một phân khúc thích hợp riêng của nó, một loại phần mềm nhân sự được thiết kế để xác định mức lương tốt nhất nhằm thu hút và giữ chân nhân viên cũng như khen thưởng hiệu quả công việc.

Quản lý chi phí và đi lại

Cũng liên quan đến bảng lương là phần mềm quản lý đi lại và chi phí mà bộ phận nhân sự sử dụng để cung cấp dịch vụ đi lại cho nhân viên, ghi lại các chi phí liên quan, thanh toán cho nhà cung cấp và hoàn trả cho nhân viên thông qua một liên kết đến dịch vụ trả lương.

Một số tổ chức sử dụng phần mềm báo cáo chi phí để cung cấp cho các nhà quản lý một bức tranh rõ ràng về chi tiêu của tổ chức thông qua phân tích và báo cáo tự động.

Quản lý tài năng

Quản lý nhân tài là quá trình tuyển dụng, phát triển, đánh giá và đãi ngộ nhân viên. Nó thường được quản lý trong các ứng dụng riêng biệt hoặc trong bộ phần mềm quản lý nhân tài bao gồm các mô-đun tích hợp để tuyển dụng và giới thiệu, học tập và phát triển, quản lý hiệu suất, quản lý lương thưởng và lập kế hoạch kế nhiệm.

Liên quan chặt chẽ đến quản lý nhân tài là thu nhận nhân tài, một quá trình chiến lược nhằm tìm kiếm và thuê những nhân viên phù hợp để giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức. Khi người sử dụng lao động coi người lao động là tài sản, việc thu hút nhân viên ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong các thị trường cạnh tranh như chính ngành công nghệ.

Quản lý hiệu suất

Khi các nhà tuyển dụng đã tự động hóa các chức năng nhân sự thủ công khác trước đây, họ cũng bắt đầu có ý tưởng theo dõi hiệu suất công việc của nhân viên liên tục thay vì đánh giá công việc hàng năm truyền thống. Hệ thống HCM và các nền tảng quản lý hiệu suất riêng biệt đôi khi cũng cung cấp các tính năng tương tác cho phép phản hồi của nhân viên trong một quy trình được gọi là quản lý hiệu suất liên tục.

Phân tích lực lượng lao động sử dụng dữ liệu kỹ năng và quản lý hiệu suất cá nhân để tối ưu hóa việc phân bổ và phát triển nguồn nhân lực cũng như xác định nhu cầu về các bộ phận và vị trí mới.

Một công cụ được sử dụng ngày càng nhiều trong quản lý hiệu suất là công nghệ nhân sự gắn kết nhân viên. Các nền tảng và ứng dụng tương tác với nhân viên sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để cố gắng giữ cho người lao động hứng thú và nhiệt tình với công việc của họ. Trong số này có các ứng dụng dành cho thiết bị di động với khả năng đăng và bình luận giống như phương tiện truyền thông xã hội, các nền tảng truyền thông cho phép người sử dụng lao động phổ biến thông tin và người lao động phản hồi và các kỹ thuật trò chơi nhằm tạo động lực cho nhân viên bằng cách làm cho các ứng dụng trở nên thú vị.

Quản lý quyền lợi

Nhìn chung, công nghệ nhân sự quản lý phúc lợi bắt đầu được số hóa gần đây hơn so với các nhiệm vụ cốt lõi của HCM, không chỉ bằng cách đưa thông tin phúc lợi lên mạng, mà còn bằng cách cho phép nhân viên tham gia vào các lựa chọn phúc lợi dễ dàng hơn. Khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra với tốc độ nhanh chóng trong những năm gần đây, các lợi ích đã trở nên có ý nghĩa hơn không chỉ là bảo hiểm y tế và tai nạn, kỳ nghỉ và những ngày ốm đau.

Sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên đã trở thành trọng tâm trong nhiều chương trình phúc lợi của nhà tuyển dụng, cả trực tuyến, tại chỗ và dựa trên ứng dụng, đồng thời sử dụng công nghệ kết hợp với các huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe con người.

Học tập và đào tạo

Các chương trình đào tạo và giáo dục của công ty đang chuyển sang các nền tảng trực tuyến tương tác do các nhà cung cấp công nghệ nhân sự tạo ra.

Cho dù sử dụng giao tiếp dựa trên video hoặc văn bản theo thời gian thực hay không đồng bộ, nhà tuyển dụng đều sử dụng phần mềm quản lý học tập (LMS) có thể tùy chỉnh các chương trình đào tạo, theo dõi xem nhân viên đã hoàn thành chúng hay chưa và đánh giá kết quả hoạt động của sinh viên. Một LMS cũng có thể cung cấp cho sinh viên khả năng sử dụng các tính năng tương tác như thảo luận theo chuỗi, hội nghị truyền hình và diễn đàn thảo luận.

Nhìn chung, làm sao để áp dụng hiệu quả HR Tech vào quản trị nguồn nhân lực tại công ty bạn còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của công ty cũng như khả năng đầu tư cho công nghệ nhân sự. Trước hết, hãy hiểu rõ khái niệm, những xu hướng, so sánh với nhu cầu và điều kiện của công ty để tìm được những công nghệ phù hợp.

Theo HR insider

DMCA.com Protection Status