HR cần báo cáo những gì cho cục thống kê hàng năm

HR cần báo cáo những gì cho cục thống kê hàng năm

Nếu bạn là trưởng phòng nhân sự hoặc bạn đang phụ trách mảng nhân sự liên quan đến chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho công ty thì ngay từ đầu bạn nên tạo cho mình một cơ sở dữ liệu thống kê với các con số dưới đây, bởi nó không chỉ chỉ phục vụ cho bạn trong việc nộp báo cáo mà nó còn giúp bạn trong các hoạch định chiến lược nhân sự

Vậy hàng năm, bộ phận HR phải nộp những con số báo cáo nào cho cục thống kê ?

Cách chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động trong một năm cần báo cáo cho cục thống kê như sau:

Tổng số Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp

Tổng số tiền Bảo hiểm xã hội

Tổng số tiền Bảo hiểm y tế

Tổng số tiền Bảo hiểm thất nghiệp

Tổng số tiền Bảo hiểm con người (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…)

Tổng số tiền Kinh phí công đoàn

***Chi khác cho người lao động:

Tiền lưu trú, phụ cấp đi đường trong công tác phí

Tiền bồi dưỡng báo cáo viên trong hội nghị

Chi ăn trưa, ca ba

Chi trang phục, bảo hộ lao động dùng trong cả sản xuất và sinh hoạt

Chi trả công lao động khác không nằm trong quỹ lương

Tiền thưởng và chi khác từ quỹ phúc lợi

Biết trước các con số cần báo cáo vào cuối năm và hàng năm sẽ giúp bạn biết các xây dựng và thiết lập kế hoạch làm việc của mình, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc … Hy vọng bài biết của chúng tôi là hữu ích với bạn nhé

Maria Trần

DMCA.com Protection Status