Góc công sở: Tạo ra ý nghĩa tốt hơn với biểu tượng cảm xúc trong email

Góc công sở: Tạo ra ý nghĩa tốt hơn với biểu tượng cảm xúc trong email

Viết email là một thông điệp gửi đi, thể hiện kiến thức, trình độ và mức độ chuyên nghiệp của bạn. Vì thế, rất hữu ích nếu chúng ta biết và sử dụng hợp lý các ký tự, biểu tượng dưới đây vào phong cách làm việc của mình

Nhìn nó có vẻ nhỏ bé và vô bổ, nhưng bạn cứ thử xem, mức độ hiệu quả của nó không hề nhỏ trong việc thể việc khả năng giao tiếp của bạn

Biểu tượng cảm xúc            ý nghĩa

;-) = nháy mắt, đang đùa

:- ) = cười vui vẻ J

:- ( = cau mày, không vui L

:-0 = ngạc nhiên

:-@ = gào thét

:-I = thờ ơ, bàng quang

>:-/ = điên

:-D = cười

:-$ = ủng hộ hết mình

:-P = thè lưỡi chết nhạo

Các viết tắt thông thường

Ký hiệu                   ý nghĩa

BFN = Bye for now = tạm biệt tại đây

BTW = By the way = nhân tiện đây

<G> hay <gin>= grin = cười toe toét

HTH = Hope this help = hy vọng điều này giúp đỡ

IMo = In my opinon= Theo ý kiến tôi

IMHo = In my humble opinion = Theo ý kiến của tôi

Lol = Laughing out loud = Cười thoả thích

OTOH = On the/ Onder hand = Mặt khác

RoTFT = Rolling on the floor = Cười bò

YMMV = Your mileage may very = sự thuận lợi của bạn có thể khác

RTFM = Read the freaking matuanal = hãy đọc các sổ tay kỳ dị

TTFN = Tata for now = tạm biệt và tất nhiên

R:I = Repetitive strain Injury = quá mệt vì đánh email nhiều

Hy vọng “Smileys” khi sử dụng các ký hiệu nhỏ này thể thể hiện trạng thái cảm xúc tạo nên truyền thông có giá trị trong email của bạn

Maria Tran

DMCA.com Protection Status