CHẾ ĐỘ THAI SẢN: THẾ NÀO LÀ ĐÓNG ĐỦ 06 THÁNG TRƯỚC KHI SINH CON?

CHẾ ĐỘ THAI SẢN: THẾ NÀO LÀ ĐÓNG ĐỦ 06 THÁNG TRƯỚC KHI SINH CON?

Theo Khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: "Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con"
Là người là công tác nhân sự tôi hiểu theo khoản 2, khoản 3 điều 31 luật BHXH năm 2014 thì lao động nữ khi đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng sẽ được hưởng chế độ thai sản. Nhưng thực tế là thế nào, mời bạn tham khảo tình huống sau:
Lao động nữ A ký hợp đồng lao động từ tháng 02/2022, bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ 02/2022
Ngày dự sinh của người lao động là ngày 18/07/20222. Lao động làm việc tại doanh nghiệp từ ngày 01/07 đến 08/07, xin nghỉ phép từ ngày 11/07 đến ngày 18/07. Vào ngày 10/07/2022 lao động sinh con ( sinh con sớm hơn dự kiến 08 ngày)
Căn cứ vào ngày công thực tế và đơn xin nghỉ phép, công ty tính lương cho người lao động là 13 ngày lương và có tham gia bảo hiểm xã hội cho lao động trong tháng 07/2022
Sau khi sinh con, lao động có nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản và đơn vị tôi có làm thủ tục hồ sơ thai sản  với cơ quan bảo hiểm xã hội thì được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết như sau:
Cơ quan BHXH trả lại hồ sơ, người lao động không được hưởng chế độ thai sản với lý do như sau:
Người lao động sinh con vào ngày 10/07/2022. Từ ngày 01 đến ngày 10 chỉ có 06 ngày làm việc,  tháng 07 chưa thỏa điều kiện thu bảo hiểm xã hội và vì chưa thỏa điều kiện thu nên tháng 07 không được xét duyệt là tháng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản
sau khi nhận được thông báo của BHXH, cơ quan tôi có làm công văn giải trình với nội dung: Lao động này trên thực tế tại đơn vị vẫn được chi lương là 13 ngày công, thời gian lao động làm việc và thời gian xin nghỉ phép phù hợp với ngày dự sinh, do vậy việc duyệt phép và chi lương tại đơn vị là hoàn toàn hợp lý. Bên cạnh đó, cơ quan thu của BHXH cũng chấp nhận cho đơn vị đóng BHXH cho lao động nữ này trong tháng 07.  Do vậy, tổng thời gian đóng của lao động đã đủ 06 tháng
sau khi nhận được giải trình từ đơn vị, cơ quan BHXH giải quyết như sau:
Chế độ thu:  Do ngày sinh là ngày 10/07 không thỏa điều kiện đóng nên tháng 07/2022 không được đóng, báo giảm không lương
Chế độ thai sản: Lao động sinh con 10/07 từ ngày 01 - 10 chưa đủ thời gian để hưởng chế độ thai sản, thời gian hưởng thai sản của lao động được tính từ tháng 06 trở về trước

Do vậy, theo cách hiểu cá nhân của tôi thì chế độ thai sản sẽ căn cứ vào ngày sinh con thực tế của người lao động và ngày sinh con phải thỏa điều kiện là có tổng số ngày "đủ" để đóng bhxh trong tháng, thì khi đó tháng cuối cùng mới được tính là tháng thoả điều kiện đóng BHXH đồng thời thoả điều kiện hưởng chế độ thai sản như trường hợp trên

Maria Tran

DMCA.com Protection Status