BHXH: Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, hai Nghị quyết này có gì khác nhau?

BHXH: Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, hai Nghị quyết này có gì khác nhau?

Chính phủ lần lượt ban hành hai Nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021. Tuy nhiên, các chính sách và đối tượng áp dụng của hai Nghị quyết này lại không giống nhau.

Như vậy, điểm khác biệt rõ ràng giữa hai Nghị quyết này là Nghị quyết 116 áp dụng với người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận còn Nghị quyết 68 áp dụng với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc lao động tự do cùng điều kiện cụ thể của từng đối tượng.

                                                                                                        Sưu tầm

DMCA.com Protection Status