DỊCH VỤ: CHẤM CÔNG, TÍNH LƯƠNG – KHAI BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

DỊCH VỤ: CHẤM CÔNG, TÍNH LƯƠNG – KHAI BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

MỐI QUAN TÂM CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không an tâm rằng liệu cách hoạch toán hồ sơ của công ty có đảm bảo đang thực hiện đúng pháp luật?

Các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam không nắm rõ các quy định, luật định theo pháp luật tại Việt Nam

Doanh nghiệp muốn đảm bảo hồ sơ theo đúng pháp luật, cần người cố vấn và hổ trợ khi tiếp các phái đoàn thanh tra

Doanh nghiệp cần người đứng ra trực tiếp làm việc với người lao động về chính sách lương, bảo hiểm, thuế …

Doanh nghiệp cần đồng bộ hóa các nghiệp vụ liên quan đến C&B trên hệ thống phần mền quản lý nhân sự

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

Chúng tôi là một bộ phận thực thụ thuộc sơ đồ tổ chức trong công ty của quý khách hàng

Những chuyên gia hàng đầu và chuyên sâu với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh về quản trị nhân sự và điều hành doanh nghiệp. Hồ sơ được xử lý linh hoạt tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng pháp luật.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI :

  1. LƯƠNG

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ về lương của lao động Việt Nam và lao động nước ngoài tại Việt Nam.

§  Cố vấn cho cấp quản trị cách chi trả lương cho từng vị trí

§  Quản lý dữ liệu nhân sự, theo dõi ký kết hợp đồng lao động

§  Chấm công

§  Quản lý phép

§  Quản lý lương

§  Quản lý OT ( lương tăng ca)

§  Hoạch toán bảng lương: Lương cứng, lương theo sản phẩm, lương tăng ca, lương theo doanh số ….

§  Hoạch toán lương cho lao động ngoài: Khoán việc, dịch vụ, cộng tác viên, mùa vụ, công nhân.....

§  Chi lương theo ngân hàng hoặc tiền mặt

§  Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến thanh lý hợp đồng lao động

§  Gửi phiếu lương cho nhân viên và giải đáp các thắc mắc về tiền lương và các vấn đề khác liên quan

§  Lưu trữ, đồng bộ hóa thông tin trên phần mềm giúp doanh nghiệp dễ quản lý và kết xuất các báo cáo liên quan

§  Hồ sơ  đúng hạn. Bảo mật thông tin

2. BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ về kê khai bảo hiểm xã hội cho lao động Việt Nam và lao động nước ngoài tại Việt Nam.

§  Khai trình lao động

§  Đăng ký tham gia Công đoàn, thang bảng lương, nội quy lao động

§  Báo cáo tăng, giảm  lao động theo tháng/ quý/ năm

§  Điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm do tăng giảm lương

§  Cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do bị mất, hỏng;

§  Điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT hoặc sổ BHXH

§  Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên nghỉ việc.

§  Hồ sơ chi chế độ, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.

§  Quản lý và làm việc trực tiếp với cán bộ thu trong việc rà soát số liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội

§  Chịu trách nhiệm về việc giải trình và minh bạch với người lao động về các hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp …. Giúp doanh nghiệp hạn chế tuyệt đối các tranh chấp lao động có liên quan

*Bảo hiểm tai nạn 24/7; Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm tiền, Bảo hiểm cháy nổ, Bảo hiểm xe, Bảo hiểm công trình…..

*** Sắp xếp và hoàn thành báo cáo cho chương trình khám sức khoẻ định kỳ

3. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của lao động Việt Nam và lao động nước ngoài tại Việt Nam.

§  Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho lao động chưa có mã số thuế

§  Điều chỉnh các thông tin liên quan đến mã số thuế

§  Đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

§  Cấp thư xác nhận thu nhập cho nhân viên

§  Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

§  Thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo tháng/ quý/ năm.

§  Báo cáo ấn chỉ

§  Nộp thuế qua mạng

§  Cố vấn cho doanh nghiệp và trực tiếp làm việc với đoàn thanh tra thuế

§  Nắng vững luật thuế thu nhập cá nhân, linh hoạt trong việc xử lý hồ sơ, số liệu, tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp

§  Công khai, minh bạch hồ sơ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, hướng dẫn và hổ trợ người lao động trong việc thực hiện quyết toán thuế, giảm tải tuyệt đối các tranh chấp doanh nghiệp không đáng có

§  Lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin

4. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI - UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN/ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHÁC ….

Thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến cơ quan nhà nước của lao động Việt Nam và lao động nước ngoài tại Việt Nam.

§  Báo cáo lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

§  Báo cáo tình hình tuyển dụng lao động

§  Báo cáo vệ sinh an toàn nơi làm việc

§  Báo cáo về phòng cháy chữa cháy

DMCA.com Protection Status