BHXH: Đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghi quyết 116/NQ-CP trên ứng dụng VssID - BHXH số

BHXH: Đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghi quyết 116/NQ-CP trên ứng dụng VssID - BHXH số

Người lao động đã nghỉ việc từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 và tại thời điểm ngày 30/9/2021 có quá trình bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng hoặc đã hưởng nhưng còn bảo lưu tháng lẻ: có thể ngồi nhà đăng ký hỗ trợ theo NQ116 của Chính phủ qua ứng dụng VssID - BHXH số.

Nếu chưa có tài khoản VssID thì hãy tải ngay và cài đặt theo hướng dẫn tại đường link sau nhé:

theo BHXH TP TĐ

DMCA.com Protection Status