CUNG ỨNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
  • Hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc tìm kiếm ứng viên
  • Cung ứng lao động phổ thông
  • Cung ứng lao động sản xuất
  • Cung ứng lao động thời vụ
  • Cung ứng nhân lực chuyên môn
  • Cam kết chất lượng dịch vụ, nhanh và chất lượng
  • Không qua trung gian

Maria Tran

DMCA.com Protection Status