Chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội áp dụng từ 2023

Chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội áp dụng từ 2023


Chế độ BHXH, hỗ trợ đối với người lao động dôi dư, tăng phụ cấp với cán bộ y tế, cách xếp lương với công chức Ngân hàng... là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2023.
BHXH áp dụng xác thực chữ ký số
Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3612/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động.
Đối tượng áp dụng thí điểm là người hưởng BHXH một lần, đã được cấp sổ BHXH theo quy định, thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công (DVC).
Theo đó, người lao động kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu (Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng DVC), thực hiện ký số vào mẫu rồi đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng DVC.
Người lao động không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng DVC, Hệ thống thông tin "một cửa điện tử".
Thời hạn giải quyết thủ tục hưởng BHXH một lần tối đa là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Thêm tiền hỗ trợ sắp xếp lao động dôi dư
Từ ngày 15/1/2023, Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ có hiệu lực.
Cụ thể, với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau:
Nếu tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 1 - 5 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;
Được trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.
Trường hợp lao động dôi dư có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu dưới 12 tháng, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.
Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu (đủ 20 năm đóng BHXH) được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí và hỗ trợ liên quan.
Như vậy, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ được ưu tiên cho nghỉ hưu hưởng chế độ không bị trừ tỷ lệ do nghỉ trước tuổi, hỗ trợ đóng phần BHXH còn thiếu để đủ điều kiện nhận lương hưu.
Công chức Ngân hàng được xếp hạng nào?
Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
Theo đó, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.
Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.
Về cách xếp lương, Thông tư nêu rõ, các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Cụ thể, ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.
Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Nâng phụ cấp ưu đãi nghề với nhân viên y tế
Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2023 của Quốc hội, từ 1/1/2023, nhà nước điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở. Mức tăng cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới.
Theo đề xuất, việc điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:
Đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện áp dụng mức phụ cấp 100%.
Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt.
Thay đổi cách thu phí công đoàn
Nội dung hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn được đề cập tại Hướng dẫn 65/HD-TLĐ và Quyết định 5440/QĐ-TLĐ ngày 10/10/2022.
Trong đó, quỹ tiền lương xác định thu kinh phí Công đoàn năm 2023 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2022 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn.
Mức đóng kinh phí công đoàn hiện hành bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.
Số thu đoàn phí công đoàn năm 2023 được xác định trên số đoàn viên thực tế (có đối chiếu với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn) tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên.

                                                                                                  Theo báo Dân Trí

DMCA.com Protection Status