Luật Lao động: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong thời gian do Covid-19 trong năm 2021

Khi có nhiều nghị quyết, quyết định, công văn … về các chính sách hổ trợ doanh nghiệp và người lao động do Covid – 19 năm 2021.

Làm bạn rối ren trong việc thưc thi, và luôn tự hỏi vậy công ty tôi sẽ theo nghị quyết nào? thuộc chính sách, đối tượng nào? điều kiện, mức hổ trợ, thời gian hổ trợ như thế nào? Rồi hồ sơ đề nghị, thủ tục, cơ quan tiếp nhận, thời hạn tiếp nhận ra sao …

Là người phụ trách nhân sự tại doanh nghiệp, liên quan đến quyền lợi cho người sử dụng lao động và người lao động bạn cần nắm rõ, hiểu đúng và thực thi đúng các nghị quyết, quyết định sau đây:

-      Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021, hiệu lực từ 1/7/2021

-      Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021, hiệu lực từ 7/7/2021

-      Quyết định 777/ QĐ-LĐTBXH ngày 9/7/2021, hiệu lực từ 9/7/2021

-      Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021

-      Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bỏi dịch Covid-19

-      Công văn 2059/TLĐ ngày 25/5/2021 của Tổng liên đoàn, Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ  ngày 22/06/2021 của Liên đoàn TP HCM về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

-      Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố HCM

Người sử dụng lao động sẽ được hổ trợ do covid -19 :

 1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0.5 % xuống còn 0%
 2. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
 3. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
 4. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
 5. Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN của hộ KD và cá nhân
 6. Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN của hộ KD và cá nhân
 7. Giảm lệ phí
 8. Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn

Người lao động được hổ trợ do covid - 19

 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
 2. Chính sách người lao động ngừng việc
 3. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
 4. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và NLĐ là hướng dẫn viên du lịch
 5. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác
 6. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
 7. Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

Hãy để chúng tôi cùng đồng hành, từ vấn và hổ trợ bạn trong các vấn đề trên nhé!

DMCA.com Protection Status