BHXH: BHXH TP.HCM lên phương án thực hiện “3 tại chỗ”

BHXH: BHXH TP.HCM lên phương án thực hiện “3 tại chỗ”

Giám đốc BHXH TP.HCM Phan Văn Mến vừa có công văn khẩn gửi Văn phòng, các phòng nghiệp vụ; BHXH TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Theo đó, các đơn vị khẩn trương để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ chính trị được giao theo phương án “3 tại chỗ” kể từ 0 giờ ngày 23/8.

theo BHXH TP.HCM, thực hiện Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20/8/2021 của UBND TP.HCM về tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 2796/UBNDVX ngày 21/8/2021 về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tiếp theo Công văn số 3040/BHXH-VP ngày 15/8/2021 của BHXH Thành phố, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH TP.Thủ Đức, quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Y tế, Thành ủy, UBND TP.HCM, BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố, Cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời yêu cầu viên chức, NLĐ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định nêu trên, tiếp tục thực hiện Công văn số 3040/BHXH-VP ngày 15/8/2021 của Giám đốc BHXH Thành phố. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc BHXH Thành phố về việc đơn vị có viên chức vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với việc thay đổi phương thức làm việc: Bố trí số lượng viên chức, NLĐ phù hợp làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ chính trị được giao theo phương án “3 tại chỗ”, tại trụ sở và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Cụ thể: Thủ trưởng đơn vị bố trí, sắp xếp tối đa không quá 15% viên chức làm việc tại cơ quan, trong đó có ít nhất 1 lãnh đạo BHXH Thành phố (đối với BHXH Thành phố) và có ít nhất 1 lãnh đạo BHXH TP.Thủ Đức, quận, huyện (đối với BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện). Viên chức, NLĐ được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đồng thời cũng tham gia lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở.

Số viên chức còn lại làm việc trực tuyến tại nhà và phải đảm bảo mọi hoạt động cơ quan thông suốt không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc đối với người dân, DN. Viên chức được bố trí làm việc tại nhà phải chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ được ra khỏi nhà trong các trường hợp cần thiết theo quy định.

Thời gian thực hiện bố trí viên chức theo phương án “3 tại chỗ” ở lại cơ quan 24/24 kể từ ngày 23/8/2021 cho đến hết ngày 6/9/2021. Có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 00 giờ ngày 23/8/2021.

Giám đốc BHXH TP.HCM yêu cầu các đơn vị lập danh sách viên chức làm việc tại cơ quan trong thời gian trên gửi về BHXH Thành phố trước 10 giờ 00 phút ngày 22/8/2021. Giao Văn phòng tổng hợp danh sách viên chức làm việc tại Hệ thống BHXH Thành phố gửi cấp có thẩm quyền để được cấp áo nhận diện do Thành phố cấp; đồng thời tham mưu lãnh đạo BHXH Thành phố ký Giấy đi đường và báo cáo về Công an TP.HCM để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Viên chức làm việc tại cơ quan phải đảm bảo 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình làm việc; được bố trí làm việc theo phương án 3 tại chỗ. Giao Thủ trưởng đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn viên chức trong việc ăn uống, nghỉ ngơi. Về kiểm soát di chuyển đối với CCVC, NLĐ trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo phương án “3 tại chỗ” cần lưu ý giấy đi đường theo mẫu do Lãnh đạo BHXH Thành phố ký.

Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo BHXH TP.HCM yêu cầu toàn hệ thống phải triển khai đồng bộ tất cả mọi hoạt động nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng viên chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả làm việc của từng viên chức, nhất là viên chức được bố trí làm việc tại nhà. Đồng thời, yêu cầu viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác làm việc để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021.

Trà Giang/ Tạp Chí BHXH

DMCA.com Protection Status