BHXH: Rút bảo hiểm xã hội một lần thu hẹp cơ hội hưởng lương hưu

BHXH: Rút bảo hiểm xã hội một lần thu hẹp cơ hội hưởng lương hưu

Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần chỉ mang lại cho người lao động lợi ích trước mắt nhưng họ đã không lường hết được những nguy cơ sẽ đánh mất nhiều quyền lợi lâu dài của bản thân.

Người lao động thiệt thòi

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tổng mức đóng Bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%, tổng mức đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội hằng năm bằng 2,64 tháng lương.

Nếu người lao động hưởng Bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, nếu lĩnh Bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội sau năm 2014.

Bên cạnh đó, khi nhận Bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng để đảm bảo cho cuộc sống khi về già.

Từ đó, dẫn đến các hệ lụy thiệt thòi khác như: Không được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, thân nhân của người lao động không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bởi nếu được hưởng lương hưu, khi không may qua đời, người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người hưởng lương hưu qua đời và thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hằng tháng hoặc một lần.

"Của để dành"

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, khoản tiền đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội là của để dành quý giá của chính bản thân người lao động. Nó không mất đi mà ngược lại, được cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý và đầu tư tăng trưởng.

Trong trường hợp, với những khó khăn trước mắt (do mất việc làm, giảm sút thu nhập gây nên), người lao động hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội.

Từ đó, khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia Bảo hiểm xã hội nguyện.

Ngoài ra, trong giai đoạn bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, nếu không may người lao động qua đời, gia đình được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở, thân nhân tùy theo điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (tối đa 4 người) đến khi trưởng thành (nếu là con) hoặc hưởng đến khi qua đời (nếu là vợ, chồng hoặc cha, mẹ đã hết tuổi lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn mức lương cơ sở); trường hợp nhận trợ cấp tuất một lần thì mức trợ cấp được tính như bảo hiểm xã hội một lần.

Ngược lại, khi người lao động đã nhận Bảo hiểm xã hội một lần, nếu lại tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng nối thời gian đã đóng Bảo hiểm trước đó.

Từ đó, dẫn đến khi đủ tuổi nhận lương hưu có thể không đủ điều kiện về thời gian đóng để được nhận lương hưu hoặc đủ điều kiện về thời gian đóng để được nhận lương hưu nhưng mức lương hưu sẽ không cao.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia Bảo hiểm xã hội khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế (từ năm 2003 đến nay, Nhà nước đã điều chỉnh tăng lương hưu 17 lần, với mức tăng từ khoảng 7,5% đến 9,3% cho mỗi lần điều chỉnh, tùy theo nhóm đối tượng).

Suu Tam

DMCA.com Protection Status