BHXH: Đang làm việc tại doanh nghiệp có được rút Bảo hiểm xã hội 1 lần?

BHXH: Đang làm việc tại doanh nghiệp có được rút Bảo hiểm xã hội 1 lần?

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia đóng Bảo hiểm xã hội đến tháng 6.2020 nghỉ việc và không tham gia nữa. Tuy nhiên, đến tháng 5.2021, tôi xin làm việc tại 1 công ty khác và tham gia đóng bảo hiểm đến bây giờ.

Vậy trường hợp của tôi có đủ điểu kiện để rút Bảo hiểm xã hội 1 lần trong khoảng thời gian từ tháng 5.2021 đến nay không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, về điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội;

Ra nước ngoài để định cư;

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Đối chiếu quy định nêu trên, theo thông tin bạn cung cấp hiện bạn đang làm việc và có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội nên không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Sưu tầm

DMCA.com Protection Status