3 YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

3 YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

Quản lý và lãnh đạo là kỹ năng rất quan trọng, đặc biệt là trong những thời điểm phức tạp và đầy biến động trong tổ chức.

Trước đây, mọi người đều biết rằng kỹ năng lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành hàng ngày, nhưng họ tin nó vẫn không đủ sức để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu.

Các nhà quản lý truyền thống được định hướng trong các nhiệm vụ xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch, truyền động lực cho nhân viên và đào tạo. Những hoạt động này thiết yếu, nhưng vẫn chưa đủ để giúp nhà lãnh đạo trở nên hiệu quả.

Dưới đây là 3 yếu tố nền tảng của nhà lãnh đạo hiệu quả đang mong muốn đưa doanh nghiệp đạt mục tiêu.

1.Thấu hiểu bản thân

Đầu tiên và quan trọng nhất, nhà lãnh đạo cần thấu hiểu chính họ và nhìn nhận được những gì họ cung cấp cho tổ chức. Mỗi nhà lãnh đạo có một phong cách riêng biệt và mỗi người sẽ nhận ra rằng họ sẽ tiến hành các thay đổi theo cách phù hợp với chính họ và tổ chức. Các nhà lãnh đạo biết cách thấu hiểu bản thân có thể đánh giá bản thân một cách thực tế và thoải mái nói về những hạn chế của họ, cũng như điểm mạnh của họ. Các nhà lãnh đạo tự nhận thức biết rằng phản hồi là điều cần thiết cho sự phát triển của họ và họ mong muốn nhận được những lời chỉ trích mang tính xây dựng, kể cả từ nhân viên của mình.

2. Hiểu rõ tổ chức

Nhà lãnh đạo cần linh hoạt và thích ứng trong mọi bối cảnh lẫn văn hóa tổ chức. Các tổ chức khác nhau sẽ đòi hỏi những phong cách lãnh đạo khác nhau.

Ngay cả trong một tổ chức lớn, vẫn sẽ có nhiều nhóm tổ chức nhỏ cần sự linh động trong phong cách lãnh đạo. Các nhóm nhỏ có thể là bộ phận của bạn hay thậm chí chỉ là một nhóm vài người trong một dự án ngắn hạn. Chính vì thế, tổ chức thường có nhiều nền văn hóa phụ, tất cả tạo nên một nền văn hóa lớn hơn cho doanh nghiệp.

Để hiểu văn hóa của một tổ chức, hãy suy nghĩ về những điều sau:

  • Làm thế nào để mọi thứ thực sự được thực hiện trong tổ chức?
  • Ai là nhà lãnh đạo thành công của tổ chức trong quá khứ?
  • Tại sao họ thành công?
  • Tổ chức đã thành công vì điều gì trong quá khứ?
  • Nếu bạn hỏi một người đã làm việc trong tổ chức trong một thời gian dài về lý do tại sao mọi thứ lại như vậy, họ sẽ nói gì?

Trả lời những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về các giả định và giá trị cơ bản thúc đẩy văn hóa tổ chức của bạn.

3. Xây dựng mối quan hệ

Các nhà lãnh đạo hiệu quả thường chú ý đến các khía cạnh giữa cá nhân trong vai trò là người quản lý và là người lãnh đạo. Là một người quản lý, họ huấn luyện nhân viên của mình lập kế hoạch, đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất. Là một nhà lãnh đạo, họ cộng tác và ảnh hưởng đến mọi người ở tất cả các cấp của tổ chức, họ giao tiếp quyết đoán và hiệu quả trong toàn tổ chức, họ đồng cảm với người khác, bất kể vị trí hay thẩm quyền.

Những người xây dựng mối quan hệ hiệu quả thường đan xen các kỹ thuật giao tiếp sau đây vào các cuộc trò chuyện hàng ngày của họ:

  • Họ đặt câu hỏi cho người khác để tìm hiểu thêm về những gì họ thực sự cảm thấy hoặc tin tưởng (hỏi trước khi ủng hộ).
  • Họ lặp lại nhận xét của người khác khi họ nghe thấy chúng mà không cần thêm ý tưởng của riêng họ (cho phép người khác cảm thấy họ đã được lắng nghe).
  • Họ hiểu quan điểm của người khác từ quan điểm của người đó, chứ không phải từ quan điểm của chính họ.

Việc các nhà quản lý có thể xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với những người trong nhóm và với những người khác trong toàn tổ chức là điều vô cùng quan trọng.

Do phạm vi cảm xúc phức tạp liên quan đến sự thay đổi (sợ hãi, phản kháng, phủ nhận), các nhà quản lý là nhà lãnh đạo phải đáng tin cậy và được tin tưởng bởi những người mà họ quản lý và lãnh đạo nếu họ muốn thành công trong việc dẫn dắt sự thay đổi.

                                                                                                Nguồn: hr.mit.edu

DMCA.com Protection Status